Monday, 23 February 2009

Untuk Budak PJK... hua3!!!

Kepentingan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani:

Menambahkan minat pelajar tehadap pembelajaran terutama di dalam kelas

Dapat membentuk objektif tingkah laku dengan teliti dan jelas

Sebagai sumber untuk perkara seperti pencapaian matlamat ,memerhati gerak-geri ,mendapat maklum balas dan penyampaian undang-undang

Penerimaan pembelajaran dapat berlaku dengan lebih cepat.

Pengingatan dapat dikekalkan dengan lebih lama

Pembelajaran secara individu dapat dilaksanakan

Dapat juga menentukan peralatan,menghuraikan istilah dan mengetahui tipu helah sesuatu permainan.

Alat seperti slaid,carta,bahan cetak dan gambar boleh digunakan dalam membentuk matlamat pengajaran dan pembelajaran.

Memudahkan untuk menyampaikan isi pelajaran, matovasi dapat menarik perhatian pelajar.
Membolehkan mengembangkan domain kognitif,afektif,psikomotor, dan sosial pelajar.

Dapat meningkakan kualiti pembelajaran dengan memberi panduan untuk menyelesaikan masalah pelajar.

Dapat mempertingkatkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu pelajar supaya menghayati dan membentuk minat mereka.

Mengatasi masalah cuaca buruk iaitu dengan mengadakan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan didalam bilik darjah dengan berpandukan slaid untuk ditayangkan.


-ayisy-

No comments: